مبارزه با علفهای هرز 3720 هکتار مزارع کلزا در بهشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از مبارزه با علف های هرز 37200 هکتار از مزارع دانه روغنی کلزا در شهرستان بهشهر استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

مبارزه با علف های هرز مزارع کلزا با هدف ارتقاء تولید و همچنین افزایش کیفی محصول کلزا صورت گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید