حمل و توزیع کود اوره به شهرستان سنندج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از تامین و توزیع  724تن کود ازته  در  دی ماه سالجاری به شهرستان سنندج خبرداد.

آقای مهندس محمد شهیاد با اعلام این مطلب افزودند:

کود تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 7 عامل توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان سنندج توزیع شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید