شورای هماهنگی مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

 

در این جلسه که ساعت 8:30 صبح روز هفتم بهمن ماه تشکیل گردید ، آقای ادیبان از روند ثبت کارگزاران شهرستان در سامانه هوشمند ، به حاضرین جلسه گزارشی ارائه نمودند .همچنین در پایان جلسه مصوب گردید تا یازدهم بهمن همین ماه عملیات ثبت سامانه با پیگیری مدیران شهرستان صد در صد محقق گردد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید