نتایج کنترل کیفیت شش نمونه سموم سازمان حفظ نباتات

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

آزمایشگاه سموم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی نتایج  آنالیز 4 نمونه سموم پلمپ و کدگذاری  شده ارسالی از سازمان حفظ نباتات شامل : کاپروکسی کلراید 35% WP،ایپرودیون کاربندازیم 52/5 %WP، کلرتالونیل 75%WP و تیوفانات متیل 75% WP با مجموع هزینه های آزمایش شده را در تاریخ 1398/11/07به آن سازمان اعلام کرد .

گفتنی است از ابتدای سال  جاری تا پایان دی ماه  تعداد 201 نمونه انواع سموم از سازمان حفظ نباتات به این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه همکار ارسال ونتایج آنالیز آن اعلام شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 5 برابری داشته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید