اعلام نتایج 36 نمونه کود به معاونت فنی و کنترل کیفی شرکت

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

طی هفته جاری  آزمایشگاه کنترل کیفی کود مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی نتایج آنالیز 36 نمونه انواع کود، ارسالی  از مدیریت های  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ها را  به معاونت فنی و کنترل کیفی شرکت و مدیریت های مربوطه اعلام کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید