برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای امور بیمه ای در ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

برگزاری مرحله اول مناقصه دو مرحله ای امور بیمه ای در بهمن ماه سال 98

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

مناقصه عمومی دو مرحله ای امور بیمه ای در رشته های باربری وارداتی، باربری داخلی(دریایی) و آتش سوزی (ابنیه و موجودی انبارهای شرکت در سراسر کشور)، در روز سه شنبه، مورخ 8 بهمن ماه سال جاری،  ساعت 14، با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در دفتر مرکزی شرکت یاد شده برگزار شد.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید