سیستم هوشمند کارگزاران دشت عباس بررسی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام اعلام کرد: کارشناسان مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شعبه ایلام با حضور در شهرستان دشت عباس نسبت به بررسی سیستم هوشمند و ثبت بارنامه ها در سیستم و رفع اشکالات اقدام نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید