جلسه پیرامون تامین و توزیع کود

به کزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

جلسه ای با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان و مدیر زراعت سازمان جهاد پیرامون تامین و توزیع کود شیمیایی، بر اساس اولویت های شهرستانی،در سازمان جهاد کشاورزی تشکیل گردید، و مقرر شد که کود شیمیایی مورد نظر بر اساس سهمیه و نیاز هر شهرستان توزیع گردد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید