توزیع 5030 تن کود کلرورپتاسیم گرانوله در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 5هزارو 30 تن کود کشاورزی از نوع کلرور پتاسیم گرانوله  در استان مازندران در 10 ماهه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود کلرور پتاسیم گرانوله تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق150کارگزار توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید