خدمات آزمایشگاهی به بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

آزمایشگاه کنترل کیفی سموم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج به عنوان یکی از آزمایشگاههای مرجع، خدمات کنترل کیفی خود را به بخش خصوصی ارائه می نماید.

در اين راستا طي ماه جاري يازده نمونه سم شامل: دلتامترين 2.5%EC (سه نمونه)، تاپيك 8%EC  (دو نمونه)، ديازينون 60%EC (يك نمونه)، كلريدازون 65% WP (يك نمونه)، كلريدازون تكنيكال (دو نمونه)،سايپرمترين تكنيكال (يك نمونه)و بتانال پروگرس27.4 % EC (يك نمونه) از بيستون كرمانشاه به اين مركز ارسال و نتيجه آناليز به اين شركت اعلام شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید