جلسه کمیته فنی بذر استان مرکزی

جلسه کمیته فنی بذر در سالن جلسات امام حسین (ع ) استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

برگزاری جلسه کمیته فنی بذر مورخ 98/11/7 ساعت 8 صبح در سالن جلسات امام حسین ( ع ) با حضور مسئولین محترم دکتر کاوند مسئول محترم کنترل گواهی بذر استان ، و همچنین مسئولین محترم بخشهای مختلف بذر و حضور مهندس رضایی معاون فنی بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی . 

دستور کار جلسه پیرامون مباحث ذیل بوده است : 

1- ماندگاری بذور جو وگندم بذری در سال 98 وگزارش تمهیدات لازم . 

2- گزارشی از سطح سبز مزارع بذری توسط شرکتها .

3- گزارش تولید بذر در سال زراعی 97-98 شرکت نگین بذر خمین .

4- گزارش نحوه تکمیل فرمهای خرید و فروش بذر به شرکتهای جدید . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید