تامین و توزیع4490تن کوداز انبار سازمانی در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

دیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین وتوزیع 4490تن کود کشاورزی انواع پرمصرف از انبارهای سازمانی استان مازندران دی ماه سال جاری خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای پرمصرف تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق انبارهای سازمانی تحت پوشش دربین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران توسط کارگزاران رسمی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید