تامین و توزیع45تن کود فسفات آمونیوم دی ماه در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین وتوزیع 45تن کود کشاورزی از نوع فسفات آمونیوم در استان مازندران دی ماه سال جاری خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودفسفات آمونیوم تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 10کارگزار توزیع تحت پوشش دربین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید