به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل:

جلسه مشترک مدیراستان اردبیل با مدیرجهادکشاورزی پارس آباد

جلسه مشترک مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد با حضور کارگزاران شهرستان پارس آباد در سال 1397

 

این جلسه طی هفته جاری درمحل دفتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز، سپس در ابتدای جلسه آقای مهندس فخیمی معاونت محترم تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد با عرض خیر مقدم به حاضرین جلسه و تبریک حسن انتخاب جناب آقای مسافر به عنوان سرپرست جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل و آرزوی موفقیت روز افزون برای ایشان در خدمت به جامعه کشاورزی استان بیاناتی ابراز و در ادامه جلسه  موارد زیر توسط حاضرین جلسه  مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

  1. جناب آقای مسافر با اظهار بر تعیین سهمیه کود اوره به صورت ماهانه برای استانها ، تاکید برجذب مابقی سهمیه های فروردین و اردیبهشت نموده و ادامه دادند در صورت عدم جذب سهمیه های تخصیصی شهرستان  به صورت ماهانه توسط کارگزاران، سهیمه قابل انتقال به ماههای بعد نخواهد بود و عواقب کمبود کود درزمان اوج مصرف متوجه مدیریت و کارگزاران شهرستان میباشد.
  2. جناب آقای فخیمی از کارگزاران شهرستان درخواست نمودند به جذب مابقی سهمیه فروردین و اردیبهشت ماه در اسرع وقت اقدام نمایند.
  3. کارگزاران حاضردرجلسه  در خصوص مشکلات موجود که اکثراً مشکل عدم نقدینگی کافی تأکید و اظهار داشتند در صورت امکان سهمیه های شهرستان با توجه به زمان پیک مصرفی هر منطقه تخصیص ، تا مشکل نقدینگی حل شود.
  4. مقرر گردید جلساتی در طول سال پیرامون  بررسی مشکلات موجود ، تخصیص ها  ، توزیع و جذب کودها تشکیل گردد.

 

      جلسه با نثار صلوات به ارواح پاک شهیدان و امام شهیدان به پایان رسید.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید