حمل و توزیع کود اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از تامین و توزیع  کود ازته در  98/11/06  جهت مزارع گندم در شهرستان بیجار خبرداد.

آقای مهندس محمد شهیاد با اعلام این مطلب افزودند:

کود ازته تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق عوامل توزیع تحت پوشش مطابق حواله های صادره از مراکز خدمات جهاد کشاورزی در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان توزیع می شود  .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید