آزمون قوه نامیه و وزن هزار دانه 39 نمونه بذور در دی ماه98

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

واحد كنترل كيفيت بذر مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی طي  دی ماه سالجاري  ( 1398)، تعداد  39  نمونه بذور برابر 78 آیتم را در آزمون های  قوه نامیه و وزن هزاردانه  مربوط به استان های اردبیل، ایلام، تهران ، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، کرمانشاه، مازندران و همدان مورد آنالیز قرار داده و نتایج به معاونت فنی و کنترل کیفی، مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال و همچنین استان های ذیربط اعلام شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید