تحویل 995تن کود فسفاته به کشاورزان در دی ماه مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تحویل 995تن  کود کشاورزی از نوع فسفاته به کشاورزان استان مازندران در دی ماه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود فسفاته تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  از طریق شبکه کارگزار توزیع تحت پوشش به کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران تحویل داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید