به گزارش دبیر کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

بازگشائی پاکات پیشنهادات مناقصه واگذاری حمل ، بارگیری 6000 تن انواع نهاده های کشاورزی

دراجرای درخواست  مناقصه، رئیس اداره بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان در خصوص مناقصه واگذاری حمل ، بارگیری و تخلیه به میزان6000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا فاضل آباد  از طریق سامانه ستاد، تعداد 2 فقره پیشنهاددریافتی تحویل گردید. و همچنین  جلسه  بازگشائی در تاریخ29/2/97 با حضور اعضا کمیسیون  معاملات در  سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان تشکیل شد و به منظور آگاهی از قیمت های درج شده، نسبت به بازگشائی  پیشنهادات با حضور اعضا کمیسیون معاملات اقدام گردیدکه پس از بررسی و بحث و تبادل نظر با عنایت به صرفه و صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت حمل و نقل بین المللی گودرز گرگان بعنوان برنده اعلام گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید