تشکیل جلسه کمیته بهداشت

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

جلسه کمیته بهداشت مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی  در خصوص برنامه ریزی های  لازم جهت انجام معاینات ادواری پرسنل مرکز ، با حضور کلیه اعضای کمیته راس  ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ1398/11/05 در دفتر آقای سید مسعود قائمی مدیر مرکز تشکیل شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید