صدور مجوز فروش بذور گندم گواهی شده استان سیستان و بلوچستان

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال ،

 

به استناد بند 3 مصوبه جلسه 239 موره 98/10/23  هیات مدیره محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی‚  مجوز فروش 550 تن بذور گندم گواهی شده  بوجاری شده استان سیستان و بلوچستان ‚ با رعایت قوانین و کلیه دستورالعمل های مربوطه از طریق مزایده از سوی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال صادر گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید