گزارش آماری و تحلیلی عملکرد دی ماه مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

گزارش عملکرد آماری و تحلیلی آزمایشگاههای کنترل کیفی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی در دی ماه 1398 به دفتر معاونت فنی و کنترل کیفی و مدیریت های مربوطه در تاریخ 1398/11/05 ارسال شد .

در دی ماه سال جاری تعداد 278 نمونه کود برابر 1900 آیتم، 50 قلم سموم معادل 500 آیتم و 39 نمونه بذور شامل 78 آیتم آزمایش و نتایج به مدیریت های مربوط اعلام شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل عملکرد آزمایشگاههای کنترل کیفی سم و بذر افزایش چشمگیر داشته است.

 

مشاهده گزارش آماری

مشاهده گزارش تحلیلی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید