به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل:

جلسه بازگشایی پاکات مناقصه واگذاری امورحفاظتی و فیزیکی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل جلسه بازگشایی پاکات مناقصه واگذاری امور حفاظتی و فیزیکی استان اردبیل  روز 29 اردیبهشت ماه سالجاری با حضور اعضای کمیسیون معاملات استان و نماینده سامانه تدارک الکترونیکی دولت در محل دفترمدیریت استان اردبیل برگزارگردید.

 

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید