دوره آموزشی کلزا در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از برگزاری دوره آموزشی مهارتی مراحل مختلف تولیدی محصول زراعی کلزا از مرحله کاشت تا برداشت خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

در این دوره آموزشی در شهرستان جویبار و با حضور کشاورزان و کارگزاران برگزار شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید