به گزارش مدیریت بازاریابی و امورمشتریان

گزارش بازدید از استان خراسان رضوی

 اولین جلسه هماهنگی و پیگیری امور مربوط به باشگاه کشاورزان استان خراسان رضوی در سال جاری با حضور مدیریت محترم استان ،معاونین فنی و بازرگانی ، کارشناس  پیگیری امور باشگاه کشاورزان مدیریت بازاریابی و امور مشتریان ، مسئول باشگاه کشاورزان استان و تعدادی از همکاران مرتبط در تاریخ 1397/02/24 در محل دفتر مدیریت استان فوق برگزار گردید.

 

در این جلسه ضمن همفکری و هماهنگی لازم جهت رفع مسائل و مشکلات باشگاه کشاورزان ، پیشنهاداتی در خصوص ارائه بیشتر و بهتر خدمات به کشاورزان ارائه شد.

همچنین تاکیدات لازم جهت :

- ادامه ثبت نام از کشاورزان در باشگاه

- ارائه بهتر مشاوره فنی و بازرگانی

- ارائه مناسب تر اطلاعات هواشناسی

- آزمایش خاک و توصیه کودی

بعمل آمد.

شایان ذکر است استان خراسان رضوی اولین استانی است که فروش نهاده های کشاورزی را از طریق باشگاه کشاورزان و سامانه تلفنی 1559 انجام میدهد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید