برگزاری دوره آموزشی اصول تصمیم سازی و تصمیم گیری

برگزاری دوره آموزشی اصول تصمیم سازی و تصمیم گیری

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه

 

به منظور کاهش استرس و بالا بردن بهره وری سازمانی ، اداره آموزش و بهسازی نیروی انسانی اقدام به برگزاری دوره " اصول تصمیم سازی و تصمیم گیری " در بهمن ماه جاری نموده است. امید است دوره مذکور درکسب رفتار سازمانی مطلوب موثر واقع شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید