کیسه گیری کود فله خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از کیسه گیری 342.6 تن کود فله در دیماه سال جاری خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید