گزارش مصور جلسه فنی کمیته بذر استان هرمزگان

زمان  برگزاری: روز چهارشنبه مورخ 26/02/97 ساعت 11 الی 12:30

در دفتر کار و با حضور جناب آقای مهندس حسینی معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان و مدیریتهای محترم زراعت استان، مرکز تحقیقات کشاورزی استان، سازمان تعاونی روستایی استان، حفظ نباتات استان  و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تشکیل گردید و حاضرین پیرامون تولید بذر تکثیری گندم و جو بحث و تبادل نظر کردند و تمهیدات لازم برای تولید بذر گندم استان در نظر گرفته شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید