گزارش فعالیت باشگاه کشاورزان استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان در خصوص فعالیت باشگاه کشاورزان بیان نمودند: تعداد اعضای یاشگاه کشاورزان استان از مرز 8787 نفر گذشت، و در ادامه اعلام کردند که از ابتدای راه اندازی باشگاه در استان 826 مورد توصیه فنی به کشاورزان ارائه شد و 162 نفر به طور حضوری به باشگاه مراجعه نمودند امید است که با افزایش کشاورزان راندمان کاری بالا رفته و کشاورزان به اهداف مورد نظر خویش نزدیک شوند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید