صورت برداری برای کود در غرب استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از انجام فرآیند موجودی برداری کودهای کشاورزی در بین کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان های مناطق غرب مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

فرآیند موجودی برداری کود براساس دستورالعمل صادره از سوی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی انجام گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید