عملیات خرید بذر گندم از پیمانکاران طرف قرارداد استان هرمزگان

طی این عملیات که از تاریخ 15/02/97 شروع گردید و همچنان ادامه دارد، مقدار 400 تن بذر گندم چمران 2 طبقه گواهی شده و 61 تن چمران 2 طبقه مادری و حدود 6 تن چمران 2 طبقه پرورشی خریداری شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید