بازدید کارشناسان مالی ستاد از گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از بازدیدکارشناسان اداری ستاد از مراحل اجرای پروژه های در حال انجام گیلان خبرداد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید