بازدید و توصیه کودی به مزارع گندم و جو در شهرستان اشتهارد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید مزارع گندم و جو در شهرستان اشتهارد خبر داد.

علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود : به منظور نظارت فنی بر نحوه مصرف کود و به ویژه کود سرک، کارشناس فنی این مدیریت از مزارع گندم و جو در شهرستان اشتهارد بازدید و ضمن ارائه نکات فنی در خصوص نحوه استفاده از کود شیمیایی در مورد میزان رضایتمندی بهره برداران از کودهای توزیعی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز نظرسنجی نمود. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید