به گزارش روابط عمومی استان همدان:

جلسه ی بازگشایی پاکات مناقصه واگذاری امورخدماتی و پشتیبانی

جلسه بازگشائی پاکات مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی این مدیریت در تاریخ 97/2/24 با حضور سرکار خانم فیضی دبیر محترم کمیسیون معاملات و اعضای کمیسیون معاملات استان و شرکت کنندگان در مناقصه برگزار گردید

.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید