پایان عملیات انبارگردانی و موجودی برداری در استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی با اعلام این خبر افزودند در اجرای دستورالعمل ارسالی از دفتر مرکزی مبنی بر انجام عملیات انبارگردانی، روز سه شنبه تاریخ 98/11/1  گروه انبارگردانی استان به همراه نماینده زراعت در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های استان ،‌ کلیه موجودی های انبارهای کارگزاران مورد شمارش قرار گرفت و با  تکمیل فرمهای مربوطه و تنظیم صورتجلسه، عملیات انبارگردانی خاتمه پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید