به گزارش روابط عمومی استان همدان:

جلسه ی کارگروه کنترل کیفی موادکودی درمحل سازمان جهادکشاورزی

جلسه کارگروه کنترل کیفی مواد کودی و همچنین جلسه کود استان همدان در محل سازمان جهاد کشاورزی برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ، در این جلسه که با حضور معاون تولیدات گیاهی و مدیر زراعت و مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانهای استان و همچنین سرپرست و رئیس بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ، نماینده تعزیرات حکومتی ، نماینده سازمان صنعت معدن و تجارت و نماینده مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی استان برگزار گردید که در ابتدا مصوبات جلسه قبل پیگیری و گزارش شد .

مباحث زیادی در حوزه کود مطرح شد که اهم آنها عبارتند از :

  • گزارش عملکرد شهرستانها در خصوص دستورالعمل کنترل کیفی مواد کودی
  • چگونگی عملیاتی نمودن دستورالعمل کنترل کیفی مواد کودی از طریق سازمان جهاد کشاورزی و نهادهای وابسته
  • برخورد قانونی با عوامل متخلف از جمله اصنافی که در تهیه و توزیع و فروش مواد کودی غیر استاندارد عمل می کنند.
  • پیگیری سهمیه و تخصیص و چگونگی روند تدارک و توزیع انواع کودهای شیمیائی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و تعاون روستائی استان . 
  • پیگیری عدم جذب سهمیه شهرستان ها .
  • ارائه گزارشی از تهیه و تدارک و توزیع کودهای شیمیائی در سال 96 و 97 توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید