برگزاری جلسه هماهنگی گروه پایش استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

روز دوشنبه 30 دی ماه 1398، جلسه هماهنگی با شرکت اعضای گروه پایش و مسئول پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی در محل دفتر معاونت فنی و تولیدی جهت هر چه بهتر شدن رصد بیرونی کودهای شیمیایی صورت گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید