جلسه بررسی مشکلات پایش کارگزاران و تهیه فایل آموزشی سیستم هوشمند جهت ارتقاء عملکرد عاملین توزیع کود مورخ 98/10/30در استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

جلسه بررسی مشکلات پایش کارگزاران و تهیه فایل آموزشی سیستم هوشمند جهت ارتقاء عملکرد عاملین توزیع در استان مرکزی در دفتر مدیریت مورخ 98/10/30برگزار گردید.

بمنظور هماهنگی های بیشتر و فعالیت بهترکار گروه پایش استان مرکزی ، جلسه ای روز دوشنبه 30 دیماه جهت بررسی مشکلات پایش کارگزاران و تهیه فایل آموزشی سیستم هوشمند جهت ارتقاء عملکرد عاملین توزیع کود  باحضور مدیر استان و همکاران گروه پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی، برگزار گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید