روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران :

کمیته فنی بذر برنج استان مازندران

نشست کمیته فنی بذر شلتوک برنج استان مازندران با شرکت اعضاء و حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران به میزبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران در ابتدای این جلسه مهندس سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران با عرض خیر مقدم به حاضرین و بخصوص مهندس دلاور حیدرپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران بخاطر حضورشان در جلسه تصمیم گیری پیرامون بذر شلتوک برنج، با اشاره به وظیفه ذاتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تامین و توزیع بذور موردنیاز بخش کشاورزی افزودند درحال حاضر بذور شلتوک موردنیاز استان به میزان ابلاغ برنامه ای در بین کشاورزان استان توزیع شده است اما نکته ای که دراین جا باید پیرامون آن تصمیم گیری شود رسوب بذری است که به دلایل مختلف از جمله مشکل قیمت و مشکل مربوط به خشکسالی در انبارها موجود است که در این رابطه با درنظر گرفتن جمیع جهات باید این مشکل به صورت ریشه ای حل شود. در ادامه مهندس دلاور حیدرپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان ضرورت اهمیت بذر در افزایش تولیدات زراعی افزود درحال حاضر میزان بذر تامین  و توزیعی شلتوک برنج نسبت به سطح زیرکشت برنج در استان مازندران بسیار پایین است که در این رابطه تحقیقات اثربخش ، ترویج و آموزش کشاورزان در استفاده از بذر اصلاح شده برنج باید در دستور کار قرار گیرد و اعضاء کمیته فنی بذر استان هم در این رابطه باید جدیت بیشتری به خرج دهند.وی هم چنین در زمینه مشکلات مربوط به عدم جذب بذر در برخی از سالها گفت :این امر روندی طبیعی است و با توجه به مشکل حاد امسال بنا داریم با مکاتبه با مقامات بالادستی  ((معاونت زراعت )) این مشکل به صورت اصولی و کلیدی حل و رفع گردد. وی هم چنین افزود مشکلات در روند تولید محصولات کشاورزی هرساله وجود دارد و ما به عنوان یار و یاوران کشاورزان نباید از وظایف خود غافل  شویم بلکه باید در این رابطه با تمامی توان وارد عمل شویم.در ادامه این جلسه مدیرعامل شرکت زراعت کاران ، نماینده موسسه تحقیقات برنج، رئس اداره برنج سازمان جهاد کشاورزی مازندران، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران، معاون فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران پیرامون موضوعات مرتبط با تامین و توزیع بذر شلتوک برنج در سال جاری به اظهارنظر پرداختند .

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید