روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان خبرداد:

همکاری با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در دستور کار شعب بانک کشاورزی استان قرار گرفت.

همکاری با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در دستور کار شعب بانک کشاورزی استان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ، در پی جلسه مکانیزاسیون که در تاریخ 10/2/97 در محل سازمان جهاد کشاورزی استان همدان برگزار گردید ،  نامه معاون بهبود تولیدات گیاهی استان به مدیریت شعب بانک کشاورزی برای بهره مندی کشاورزان متقاضی خرید ماشین آلات و ادوات کشاورزی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از تسهیلات مکانیزاسیون ارسال گردید .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید