بازگشایی پاکت‌های پیشنهاد قیمت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

جناب مهندس سیف اله طاهری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان با اعلام خبر بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت به خبرنگار روابط گفت:

در تاریخ 97/2/19 اعضاء کمیسیون معاملات استان خوزستان با حضور سرکار خانم فیضی دبیر محترم کمیسیون معلات ستاد و مدیر محترم توزیع ، حمل و نگهداری و مدیر محترم حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مدیر محترم نمایندگی بندر امام (ره) و مسئول محترم حراست استان نسبت به بازگشایی پاکت‌های الف ، ب و ج مناقصه حمل و تخلیه 500 هزار تن نهاده‌های کشاورزی از مبداء بندر امام خمینی (ره) به سایر نقاط کشور از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بازگشایی گردید و پس از بررسی نرخ‌های پیشنهادی 5 شرکت حمل و نقل با نرخ پایه کارشناسی نسبت به تعیین و اعلام برنده مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید