توزیع کود شیمیایی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اعلام کرد از ابتدای تیر ماه سال جاری تا کنون بیشترین مقدار توزیع انواع کود شیمیایی در بین شهرستان های استان مربوط به شهرستان بشرویه با 2341 تن سپس شهرستان قاین با 1606 تن و شهرستان طبس با 1365 تن در رتبه سوم قرار دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید