تامین کود از مبادی در خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی خراسان جنوبی

محمد تقی آزنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی استان گفت : از ابتدای سال زراعی تا کنون مقدار 3879 تن اوره از مبدا پتروشیمی خراسان (بجنورد) برای کارگزاران استان حمل شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید