پایش کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت : از ابتدای آذر ماه تا پایان دیماه سال جاری تعداد 22 کارگزاری در سطح استان توسط همکاران شرکت مورد پایش و بازرسی قرار گرفته اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید