مناقصه خدمات خودرویی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی استان از برگزاری 6 نوبت مناقصه خدمات نقلیه و امور خودرویی (به صورت استعلام بها) از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد وی گفت : که 5 مورد آن تجدید مناقصه بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید