مناقصه 20 هزار تنی حمل داخلی نهاده های کشاورزی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین برگزار شد.

برگزاری مناقصه حمل داخلی نهاده های کشاورزی در استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

 

مناقصه حمل بیست هزار تنی داخلی نهاده های کشاورزی با حضور نمایندگان سامانه ستاد و اعضای محترم کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین صبح امروز 29 دی ماه 1398 در دفتر مدیر استان برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید