ساخت بچ 2 پارت 12 روغن ولک 80% تولیدی مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک

مراحل ساخت بچ 2پارت 12روغن ولک 80% مجتمع شیمیائی آبیک توسط واحد تولید مجتمع در روز چهارشنبه 25 دیماه سالجاری انجام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید