همايش تعامل بخش خصوصي و مسئولين سازمان جهاد و بانك كشاورزي در زنجان

.

درراستای تحقق سیاستهای جدید شرکت مبنی بر فعالیتهای بازرگانی گسترده واثر بخش کلیه پرسنل درجهت افزایش بهره وری بخش کشاورزی اولین همایش تعامل وهماهنگی عاملین بخش خصوصی وتعاونی استان به همراه مسئولین ارشد سازمان جهادکشاورزی استان وبانک کشاورزی استان درسالن مرکز آموزش تعاون تشکیل گردید . دراین جلسه مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی استان ضمن خیر مقدم گویی حاضرین تاکید بر تعامل دوسویه با بخش خصوصی همچنین احیاء مجدد فعالیتهای سنوات ماضی شرکت خواستار شدند ، وتاکید کردند به موقع رسیدن ، وسهل وآسان وتاحد ممکن کم هزینه رسیدن نهاده ها بدست کشاورزان از اهم ماموریت ووظائف خطیر شرکت وعاملین می باشد .

درادامه مهندس کرامتی معاونت محترم تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان هدف سازمان را تولید پایدار درکشاورزی دانستند وافزودند تاخیر در رسیدن نهاده بدست کشاورزان هرهفته حداقل 10 درصد وکاهش عملکرد را درپی خواهد داشت وهمکاری هرچه بیشتر وتعامل به موقع عاملین باشرکت راخواستار شدندسپس معاون محترم مدیر شعب بانک کشاورزی استان : درخصوص اعطای تسهیلات ارزان به عاملین ، مزایای کارت اعتباری ونحوه افتتاح آن توضیحاتی ارائه نمودند ، درادامه جلسه عاملین به طرح مسائل ومشکلات پرداختند که به سوالات آنان توسط مدیر محترم شرکت پاسخ های لازم داده شد در پایان جلسه از عاملین فعال وخوش حساب تقدیربه  عمل آمد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید