آزمایش ماده موثره بچ 1 پارت 12 روغن ولک 80% مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

کارشناسان آزمایشگاه مجتمع شیمیائی آبیک نسبت به اندازه گیری ماده موثره نمونه روغن ولک 80% و تست پایداری امولسیونی از بچ 1 پارت 12 روغن ولک تولیدی مجتمع در روز یکسنبه 22 دیماه 98 اقدام نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید