بازدید از مزرعه پایلوت تغذیه ای گندم در استان مرکزی

بازدید از مزرعه پایلوت تغذیه ای گندم در استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

سید علیرضا موسوی   مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  با اعلام این خبر گفت: بازدید از مزرعه  پایلوت  ،کشاورز پیشرو آقای محمد رضا فراهانی ، توسط معاونت فنی بذر گندم استان  انجام گرفته است .

مدیر استان در ادامه افزود: واکنش فیزلوژیکی گیاه و تنش سرما رشد پنجه زنی را تسریع کرده و با توجه به شرایط اقلیمی پیش بینی می گردد تکمیل پنجه زنی و شروع ساقه دهی حداکثر اواخر بهمن ماه  اتفاق خواهد افتاد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید