به گزارش مدیر اموراداری:

اقای وظیفه دان اعلام کردند:

احکام افزایش حقوق سال جاری همکاران مشمول قانون کار آماده صدور می باشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید